DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı "30.000 Top A4 Fotokopi Kağıdı" Satın Alınacaktır
İhale No
: 8549
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
İZMİR
Başlangıç Tarihi
: 21.11.2018
Bitiş Tarihi
: 29.11.2018
İhale Sonucu
iptal - 10.12.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler