2. Zeyilname Yayınlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İhtiyacı ''Muhtelif Cins ve Miktar Bilgisayar'' Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8630
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 10.12.2018
Bitiş Tarihi
: 24.12.2018
İhale Sonucu
iptal - 26.12.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler