Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İhtiyacı "2 Kısım 8 Kalem Muayene Eldiveni" Satın Alınacaktır.
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8677
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 15.01.2019
Bitiş Tarihi
: 29.01.2019
İhale Sonucu
- - 30.01.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler