Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İhtiyacı "4 Kısım 7 Kalem Sarf Malzemesi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8678
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 15.01.2019
Bitiş Tarihi
: 29.01.2019
İhale Sonucu
ARUN SAĞLIK (1. ve 2. Kısımlar) - AK-YEL MEDİKAL (7. Kısım) - İPTAL (3, 4 , 5 ve 6. kısımlar) - 11.03.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler