DMO Erzurum İrtibat Büro Müdürlüğü Tarafından 5. Hudut Alay Komutanlığı Iğdır İhtiyacı "7 Kalem Temizlik Malzemesi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 2. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8772
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ERZURUM
Başlangıç Tarihi
: 18.02.2019
Bitiş Tarihi
: 27.02.2019
İhale Sonucu
. - 11.03.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler