DMO Gaziantep Bölge Müdürlüğü Tarafından Adıyaman Havalimanı Müdürlüğü İhtiyacı "Kuru Tip Akü" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8775
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
Başlangıç Tarihi
: 18.02.2019
Bitiş Tarihi
: 28.02.2019
İhale Sonucu
ALD ENERJİ - 18.03.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler