Siirt Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı "İhtiyacı Sistem Odası Modüler Veri Merkezi Projesi" Satın Alınacaktır.
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 9866
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 21.03.2019
Bitiş Tarihi
: 08.04.2019
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler