TR |  EN

Bilgi Edinme

 • Updated date : 12.02.2019

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 09/10/2003 tarihinde kabul edilerek 21/10/2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve söz konusu Kanun gereğince hazırlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” de 27/04/2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgi edinme başvurusunda bulunacak olan gerçek ve tüzel kişilerce, özellikle aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 1. Bilgi edinme başvuruları, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde belirtilen hükümler kapsamda değerlendirilecek olup, bu maddede belirtilen şartlara uymayan bilgi edinme başvuruları, yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca işleme konulmayacaktır.
 2. Yönetmeliğin 13. maddesi’nde, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi ve belgelerin bilgi edinme başvurusuna konu olamayacağı belirtilmiş olup, bu çerçevede;

  Bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi edinme başvurularından kaynaklanan iş yükünün en aza indirilebilmesi amacıyla, Anılan Yönetmeliğin 6. maddesinde sayılan;

  • Genel Müdürlüğümüz görev ve hizmet alanına giren konulardaki bilgi veya belgeler konuları ve bunların hangi birimlerde mevcut olduğunu ihtiva eden dosya plânları,
  • Genel Müdürlüğümüzün temel nitelikteki karar ve işlemleri, mal ve hizmet alımları, satışları, bunlara ilişkin istatistikler, proje ve yıllık faaliyet raporları ile plan ve programları,
  • Genel Müdürlüğümüz mevzuatı ve diğer düzenleyici işlemlerinin neler olduğu, görev ve hizmet alanlarıyla ilgili tüm mevzuatın değişikliklerinin işlenmiş hali,

  Kurumsal internet sitemizde yayımlanarak kamuoyunun incelemesine açık hale getirilmiş olup, ayrıca; 
  7. maddesinde sayılan “ihtiyari olarak yayımlanacak bilgi ve belgeler” de, kurumsal internet sayfamız üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

 3. Yönetmeliğin 18. maddesi gereğince, daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular ile soyut ve genel nitelikteki başvurular işleme konulmayacaktır.


 

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.