Tedarik Sürecinde Kullanılan Standart Formlar

  • Güncellenme Tarihi : 1 Haziran 2018 Cuma

Müşteri Talep Formları
Müteferrik Talep Formu
Malzeme İstem Formu
Teslim Tesellüm Tutanağı
Tebligat Adresi Beyanı Formu
Araç Dışındaki Ürünlere İlişkin Taahhütname
 
Nakil Vasıtası Talepleriniz İçin Formlar
Araç Müteferrik Talep Formu
Protokol Kapsamındaki Nakil Vasıta Talep Formu
Taahhütname
Talep Yazısı
Taşıt ve İş Makineleri Teslim Tesellüm Tutanağı
 
Taşıt Kiralama Talepleriniz İçin Formlar
Taahhütname
Taşıt Muayene/Kabul ve Teslim/Tesellüm Tutanağı
Taşıt Kiralama Hizmeti Aylık Kabul Tutanağı