TİM-TEB Girişim Evleri Yetkililerinin Genel Müdürlüğümüzü Ziyareti

 • Güncellenme Tarihi : 29 Ağustos 2018 Çarşamba

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) – TEB (Türk Ekonomi Bankası) Girişim Evleri yetkilileri 28.08.2018 tarihinde Genel Müdür Vekilimiz Sayın Mücahit CİVRİZ’i makamında ziyaret etmiştir.

Görüşmeye;

 • TİM’i temsilen Strateji ve İnovasyon Şefi Sayın Meltem DEMİRTAŞ,
 • TEB’i temsilen Girişim Bankacılığı Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Fatih CANAN,
 • Girişim Evlerini temsilen TİM-TEB Girişim Evi Danışmanı Sayın Taner BALTACI

katılmıştır.

Genel Müdür Vekilimiz Sayın Mücahit CİVRİZ tarafından;

 • DMO’nun girişimcilik ekosistemindeki yeri ve önemli,
 • Tekno Kataloğun girişimcilik ekosistemine sunduğu değer önerileri,
 • Ülkemizin gelecek ihtiyaçlarına göre DMO’nun stratejik konumlandırılması,
 • Ülkemizin kalkınma hikâyesi için kamuda geliştirilmesi gereken çalışma kültürü,
 • DMO’nun dijital dönüşüm hikâyesi,
 • DMO’nun yürüttüğü tasarruf ve kalkınma çıktılı projeler

hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

TİM-TEB Girişim Evleri yetkilileri tarafından, gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Yapılan görüşmelerde, iş fikrinden ihracata kadar uzanan girişimcilik sürecinin en önemli aktörleri durumunda olan TİM-TEB Girişim Evleri ve DMO arasında işbirliği potansiyeli değerlendirilmiştir.

KOBİ’lerin teknolojik kalkınmasını hızlı bir şekilde destekleyecek, tüm kamuya ve girişimcilik ekosistemine örnek teşkil edecek;

 • TİM-TEB Girişim Evlerine dâhil olan girişimcilerin Tekno Kataloğa dâhil edilmesi,
 • DMO ve TİM-TEB Girişim Evlerinin entegre çalışmalar yürütmesi,
 • Girişimcilere yönelik bilgilendirme/danışmanlık toplantı ve çalıştaylarının yapılması,
 • Girişimcileri DMO sistemine dâhil etme ve kamu alım ihtiyaçlarının tespiti alanlarında modeller geliştirilmesi,

konularında ortak çalışma kararı alınmıştır.