Protokol İlanı ve Ekleri

1.04.2021

Standart Taşıtlar, İş Makinesi ve Ataşmanları İle Üst Yapılı Taşıtlar İçin Tedarikçi Firmalar İle Protokol Yapılacaktır.

Genel Müdürlüğümüzle; “Standart Taşıtlara İlişkin Protokol” ve "İş Makinelerine İlişkin Protokol" imzalamak üzere başvuruda bulunmak isteyen firmalar, istenilen belgeleri hazırlayarak Genel Müdürlüğümüze başvuruda bulunabilecektir.

Genel Müdürlüğümüzle; “Üst Yapılı Taşıtlara İlişkin Protokol (Şasi firmaları için)” ve “Üst Yapılı Taşıtlara İlişkin Protokol (Üst yapı firmaları için)” imzalamak üzere başvuruda bulunmak isteyen firmalar istenilen belgeleri hazırlayarak Genel Müdürlüğümüze  başvuruda bulunabilecektir.

Protokol kapsamında alınacak ürün listesi, firmalarda aranılacak şartlar, istenilen belgeler, protokol taslakları ve diğer katılım şartlarına ilişkin geniş bilgiye aşağıdaki ek listesinde yer alan belgelerden ulaşılabilir.

İlanen Duyurulur.

EK LİSTESİ:
1- Başvuru Dilekçesi
2- Dosya Fihristi
3- Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu
a)  Standart Taşıtlar ve İş Makinesi Protokolleri İçin Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu
b) Üst Yapılı Araç Protokolleri İçin Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu
4- Firma Bilgi Formu
5- Protokol Kapsamına Alınacak Ürün Listesi
6- Taşıt Protokolleri
a) Standart Taşıtlara İlişkin Protokol
b) İş Makinelerine İlişkin Protokol
c) Üst yapılı taşıtlara ilişkin protokol (şasi firmaları için)
d) Üst yapılı taşıtlara ilişkin protokol (üst yapı firmaları için)
7- Protokol başvurusunda bulunacak firmalardan istenilen belgeler
a) Standart taşıt protokolü imzalamak için başvuruda bulunacak firmalardan istenilen belgeler
b) İş makinesi protokolü imzalamak için başvuruda bulunacak firmalardan istenilen belgeler
c) Üst Yapılı Araç (Şasi Firmaları) protokolü imzalamak için başvuruda bulunacak firmalardan istenilen belgeler
d) Üst Yapılı Araç (Üst Yapı Firmaları) protokolü imzalamak için başvuruda bulunacak firmalardan istenilen belgeler
e) Teknik Şartnameler
8- Teslim Tesellüm Tutanakları
a) Müşteri adresinde teslim edilecek standart taşıtlara ait teslim-tesellüm tutanağı
b) Firma park sahasında teslim edilecek standart taşıtlara ait teslim-tesellüm tutanağı
c) İş makinesi ve ataşmanlara ait teslim-tesellüm tutanağı

d) Üst Yapılı Araçlara ait teslim-tesellüm tutanağı

9- Protokol Muvafakatname