DMO-Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi İşbirliği Tanıtım Toplantısı Yapıldı

  • Güncellenme Tarihi : 2 Ekim 2018 Salı

Genel Müdürlüğümüz ile Savunma Sanayii Başkanlığı Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi işbirliğinde büyük adım atılmıştır.

Genel Müdür Vekilimiz Sayın Mücahit CİVRİZ, üst düzey yöneticilerimiz, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi yetkilileri ve birçok teknoloji girişimcisinin katılımı ile 28.09.2018 tarihinde Teknopark Ankara’nın ev sahipliğinde işbirliği toplantılarının ilki gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmasını yapan Teknopark Ankara Genel Müdürü Sayın Oğuz ÜNAL; ülkemizin geleceği için bu önemli işbirliğinin ilk toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını, Teknopark Ankara olarak her zaman ülkemize değer katan çalışmaların yanında olmaya devam edeceklerini belirtmiştir.

Savunma Sanayii Başkanlığını temsilen katılan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Sayın Mustafa ÖZÇELİK; siber güvenlikte yerli milli çözümlerin geliştirilmesi ve kullanılmasının hayati önem taşıdığını vurgulamış, siber güvenlik üreten girişimcileri ulusal ve uluslararası pazara ulaştırarak markalaşmalarını desteklemek istediklerini, Tekno Katalog ile ulusal pazara ulaşmada büyük bir adım atmış olduklarını, Genel Müdürlüğümüz ile kurdukları stratejik işbirliğini yeni modellerle güçlendirmek ve devam ettirmek istediklerini ifade etmiştir.

Genel Müdür Vekilimiz Sayın Mücahit CİVRİZ ise yaptığı konuşmada; ülkemizde yenileşme ve gelişmenin sağlanması amacıyla, teknolojinin geliştirilmesine önem verilmesi gerektiğini belirtmiş, bu kapsamda başlattığımız değişim hareketi ile bu büyük misyonu üzerimize alarak ülkemizin kalkınma hikâyesine ortak olacağımızı vurgulamıştır.

Toplantıda ayrıca, Tekno Kataloğun iş modeli ile girişimcilerimizin ticarileşme ve markalaşma süreçlerine getirdiği değer önerileri anlatılmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce;

- Paydaşlarımız ile sınırsız iletişim sağlanarak ihtiyacımız olan sistemlerin birlikte tasarlanması, geliştirilmesi, Tekno Kataloğun iş modelinin gelişen şartlar, paydaşlarımızın öneri ve taleplerine göre revize edilmesinin planlanmakta olduğu,

- Benimsenen “Değer Odaklı Kalkınma Yaklaşımı” ile kamu alımlarında karşılaşılan problemlerin “Bürokrasi 4.0” bakış açısı ile ele alındığı,

- Yürütülen projelerle, bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasının ve tüm süreçlerimizin dijital, standart ve sade hale getirilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile gerçekleştirilen bu işbirliği aracılığıyla,

  • Tüm alanlarda yerli-milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanılması,
  • Kamu kurumları nezdinde farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
  • Yerli-milli ürünlerin kamu tarafından tercih edilmesini sağlayacak “Akıllı Satınalma Modellerinin” geliştirilmesi,
  • Siber güvenlik alanında dışa bağımlılığın azaltılması,
  • Uluslararası siber güvenlik markalarına sahip olunması,

amaçlanmaktadır.

İşbirliği toplantılarının ikincisi Ekim ayı içerisinde İstanbul’da Savunma Sanayii Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Devlet Malzeme Ofisi olarak ortaya koyduğumuz inisiyatifin önümüzdeki günlerde tüm kamu kurumlarının dâhil olduğu bir “Ulusal Farkındalık Hareketine” dönüşmesi yolunda girişimlerimiz devam edecektir.