Genel Müdürlüğümüzde Gerçekleştirilen Sektör Toplantıları

  • Güncellenme Tarihi : 16 Ocak 2019 Çarşamba

Ülkemizde son günlerde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ile döviz kurundaki ani yükselişler vesilesiyle birçok Ofis tedarikçisinin zarara uğrayacağı değerlendirildiğinden, Ortalama Kur Fiyat Güncelleme Modeli ile sözleşme yapmış olan tedarikçilerin ürün satışları Genel Müdürlüğümüz tarafından re’sen durdurulmuş olup, ÜFE Güncellemesi Modeli üzerinden ürünlerini satan firmalar ile ilgili Maliyet Analizi çalışmaları devam etmekte olup Eylül ayı itibariyle çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.

Bu vesileyle, geniş kapsamlı bilgilendirme ve istişarelerin yapılabilmesi, tedarikçilerimizle ortak sorunların ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi amacıyla, farklı sektörlerden tedarikçilerimizin Ofise davet edildiği Sektör Toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Toplantılar 4 oturum halinde gerçekleştirilmiş olup; 1.oturum: İş Makineleri, 2.oturum: Dayanıklı Ürünler ve Hastane Grubu, 3.oturum: Bilişim, 4.oturum: Mobilya sektörlerindeki firmaların temsilcileri ile gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantılarda; katılımcı firmalar bilgilendirilerek uygulamaya alınması düşünülen yeni modeller ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirmeleri istenmiş, böylece DMO-Tedarikçi işbirliği ile Ortak Akıl Platformu oluşturulmaya çalışılmıştır.

Sayın Genel Müdürümüz Mücahit Civriz’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, DMO’nun kamu alımlarında ve hatta kamunun kalkınma politikasında ciddi bir rolünün olduğu ve Değişimin Mimarı Olalım sloganıyla, yeni uygulamalarımızın (BİP, sosyal medya hesaplarının aktive edilmesi, Online Başvuru vs.) devreye alınması sürecinde müşteri-tedarikçi-kurum personeli birlikteliği ile hareket edilmek istendiği; yapılan sektör toplantıları vesilesi ile tüm aktörlerle istişareler yapmak suretiyle süreçlerdeki aksamaları ortadan kaldırmanın ve tedarikçilerimizle “daha iyi bir DMO nasıl olur ?”u güven esaslı bir ortamda tartışmanın hedeflendiği vurgulanmıştır.

DMO’da yeni dönemde standartların yükseleceği ancak süreçlerimizin yavaşlamayacağı,  «DMO Akademi» nin kurularak öğrenen ve öğreten bir organizasyon içinde olunacağı, DMO’nun piyasada daha fazla yer alacağı ve piyasa odaklı bir anlayışla, kamu tasarrufu da göz ardı edilmeden yola devam edileceği konularına yer verilmiştir.

Dövizden TL’ye geçişin hükümet politikası olarak uygulamaya başlandığı, DMO da uzun zamandır sözleşmelerin döviz cinsinden değil TL cinsinden yapıldığı ancak geri planda dövize endeksli çalışmaya devam edildiği ve bir süre daha devam edileceği,

Bir yılı aşkın süredir devrede olan Ortalama Kur uygulamasındaki 30 günlük süreler için hesaplanan ortalama kurun, dövizdeki dalgalanmalardan firmaların minimum seviyede etkilenmelerini sağlamak amacıyla 10 günlük sürelerde hesaplanarak uygulanması modelinin firmalar için uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği konuları üzerinde detaylı olarak durulmuştur.

Ayrıca kamu kurumlarının ödenek aktarımlarında yaşanacak problemlerin önüne geçilmesi ve uygulanacak modellerle ilgili DMO-Tedarikçi işbirliğinin sağlanması amacıyla; 

  • Sepete atılacak ürünlerin 3 gün süreyle bekletilmesi,
  • Ödeme yapılmadığı takdirde sepetin sıfırlanması,
  • Aynı gün ün firmaya iptal e-postası gönderilmesi,
  • Ödenek aktarıldı ise kesin siparişe dönüşmesi,

modeli ile ilgili olarak firmaların görüşleri alınmıştır