Devlet Malzeme Ofisi Katalog Uygulaması: KOBİ KATALOĞU

 • Güncellenme Tarihi : 26 Mart 2019 Salı

         KOBİ Kataloğu Nedir?

Ülkemizdeki küçük ölçekli üreticilerin kamu alımlarındaki payının arttırılması, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının DMO aracılığıyla yaptıkları alım süreçlerine dâhil edilmelerini sağlamaya yönelik oluşturulan ve KOBİ katalog ilanında belirtilen 58 ilde bulunan KOSGEB’e kayıtlı üretici konumundaki mikro ve küçük ölçekli işletmelerin üretmiş oldukları ürünlerle başvuru yapabildiği katalog uygulamasıdır.

          KOBİ Kataloğu İle Getirilen Avantajları Nelerdir?

 • KOSGEB üyesi küçük ölçekli işletmelere kamu pazarında yer alma fırsatı
 • Ürünlerin kamu güvencesi altında kolayca müşteriye ulaştırılması
 • Kamusal destek alan KOBİ'lerin ürünleriyle yine kamuya fayda sağlaması
 • Hem ürünün hem de firmanın ülke çapında reklama ihtiyaç olmaksızın tanıtılması
 • Firmanın kendi belirleyeceği illere veya ülke geneline satış yapabilme imkânı
 • Sözleşme süresinin 3 yıl olarak uygulanması
 • Risturn ödeme kolaylığı
 • Ürün katılım bedeli ödenmemesi
 • Azami sipariş limitiyle kolay tedarik sağlama
 • Düşük teminat tutarı 
 • TSE, TSEK veya Test Raporları gibi ürün belge standartlarının başvuru sonrasında teslim edilebilmesi

          KOBİ Kataloğuna Kimler Başvurabilir?

         KOSGEB üyesi olmak kaydıyla KOBİ katalog ilanında belirtilen 58 ilde üretim yapan mikro ve küçük ölçekli işletmeler, üretmiş oldukları Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesinde (KOBİ)  yer alan ürünleri ile KOBİ Kataloğuna başvuru yapabileceklerdir.