Devlet Malzeme Ofisi Katalog Uygulaması: KOBİ KATALOĞU

  • Güncellenme Tarihi : 5 Mart 2019 Salı

KOBİ Kataloğu Nedir?

Ülkemizdeki küçük ölçekli üreticilerin kamu alımlarındaki payının arttırılmasını sağlamaya yönelik oluşturulan ve KOSGEB üyesi olan üretici konumundaki küçük ölçekli işletmelerin üretmiş oldukları ürünlerin yer aldığı katalogdur.

Kobi Kataloğunun Avantajları Nelerdir?

  • KOSGEB üyesi küçük ölçekli işletmelere kamu pazarında yer alma fırsatı
  • Ürünlerin kamu güvencesi altında kolayca müşteriye ulaştırılması
  • Kamusal destek alan KOBİ'lerin ürünleriyle yine kamuya fayda sağlama
  • Hem ürünün hem de firmanın ülke çapında reklama ihtiyaç olmaksızın tanıtılması
  • Firmanın kendi belirleyeceği illere veya ülke geneline satış imkânı
  • İlk müracaatta teminat tutarı 25 Bin ve 3 yıllık sözleşme imkânı
  • Risturn ödeme kolaylığı
  • Ürün katılım bedeli ödemeden katalogda yer alma
  • Azami sipariş limitiyle kolay tedarik sağlama

KOBİ Kataloğuna Kimler Başvurabilir?

Hastane grubu, dayanıklı ürünler, mefruşat ve sarf malzeme ürün grubundaki ürünlerin üreticisi KOSGEB üyesi olan üretici konumundaki küçük ölçekli işletmeler üretmiş oldukları ürünlerden KOBİ Kataloğu İlanındaki (EK-6) “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi (KOBİ)”nde yer alanlar için başvuru yapabilirler.