ÖSYM Tarafından Yapılan KPSS 2023/2 Yerleştirmeleri Sonucunda Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatı Pozisyonlarına Yerleşen Adaylara İlişkin Duyuru

9.01.2024

ÖSYM Tarafından Yapılan KPSS 2023/2 Yerleştirmeleri Sonucunda Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatı Pozisyonlarına Yerleşen Adaylara İlişkin Duyuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının KPSS 2023/2 yerleştirmeleri sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüz pozisyonlarına yerleşenlerden istenilen belgeleri Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına; 09:00 – 12:30 / 13:30- 18:00 saatleri arasında 26/01/2024 tarihi mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

 (Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

İstenilen Belgeler:

1. Belgelerini; Şahsen teslim edecek adaylar için Öğrenim Belgesinin aslı, Posta yolu ile gönderecek adaylar için ise Öğrenim Belgesinin Aslı veya Onaylı örneği (Noter) ayrıca; e-Devlet sisteminden alınmış mezun belgesi.

2. KPSS 2023/2 Yerleştirme Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.

3. YDS / E-YDS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı. (Tercih Kılavuzunda belirtilen pozisyonlar için)

4. 6 adet vesikalık fotoğraf.

5. Nüfus cüzdanı Onaylı fotokopisi (Nüfus, Noter veya Muhtar).

6. Erkek adaylar için askerlik Terhis Belgesi (Aslı), Tecilli veya Muaf olanlar için e-Devlet sisteminden alınan belge, askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adaylar için ise birliklerinden alacakları resmi yazı.

7. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi. (e-Devlet sisteminden alınabilir)

8. Onaylı hizmet cetveli. (Devlet Memuru olarak başka kurumda görev yapan veya yapmış olanlar için)

9. Atama Başvuru Formu. (Formun elektronik ortamda doldurularak ıslak olarak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.) (İndir)

10. Atama Dilekçesi. (Formun elektronik ortamda doldurularak ıslak olarak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.) (İndir)

11. Beyan Belgesi. (Formun elektronik ortamda doldurularak ıslak olarak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.) (İndir)

12. Mal bildirim beyannamesi. (Formun elektronik ortamda doldurularak ıslak olarak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.) (İndir)

13. Ortaokul ve Dengi, Lise ve Dengi Okullardan, normal Öğrenim süresinden fazla (Hazırlık) Öğrenim görenlerin buna ilişkin Belge Aslı (Okul Mührü olacak)

14. İletişim Bilgileri Formu (İndir)

15. Özgeçmiş. (1nolupersonel@dmo.gov.tr adresine mail olarak gönderilecek) (İndir)

16. Evrak teslim üst yazısı. (İndir)

Not: Evrakları posta ile gönderecek adaylar için adres bilgisi;

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:18 06570 Çankaya/ANKARA

İletişim : (0312) 410 30 00 Dahili; 3060 – 3216

NOT: Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.