Bağımsız Denetim Görevi Hakkında Bilgilendirme

21.02.2024

Teşekkülümüzün 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait bağımsız denetim görevi, Ankara Ticaret Sicilinde 358710 sicil numarasıyla kayıtlı Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ne verilmiştir. Bağımsız denetim görevinin söz konusu şirkete verilmesi ile ilgili karar 16.02.2024 tarihinde tescil edilerek 19.02.2024 tarih ve 11025 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.