TR |  EN
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.

İhale Adı
DMO Eskişehir Bölge Müdürlüğü Tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İdari Mali İşler Daire başkanlığı İhtiyacı "3 Kısım Kırtasiye Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
10044

Talep Takip Numarası

İhale Kayıt Numarası(İKN)
-


İhaleyi Yapan Birim

İlan Tarihi
22.05.2019 - 31.05.2019

İhale Tarihi / Saati
31.05.2019 / -

İhale Sonucu
1. VATAN BÜRO/3. RENKO - 27.06.2019



Teknik Şartnameler

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

Zeyilnameler