TR |  EN
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.

İhale Adı
DMO Eskişehir Bölge Müdürlüğü Tarafından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü İhtiyacı "2 Kısım 4 Kalem Kırtasiye Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
10046

Talep Takip Numarası

İhale Kayıt Numarası(İKN)
-


İhaleyi Yapan Birim

İlan Tarihi
24.05.2019 - 13.06.2019

İhale Tarihi / Saati
13.06.2019 / -

İhale Sonucu
RENKO - 04.07.2019Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

Zeyilnameler