DMO Gaziantep Bölge Müdürlüğü Tarafından Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı İhtiyacı "27 Kalem Spor Malzemeleri" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 10854
Talep Takip Numarası
: BENUZCDE8
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
Başlangıç Tarihi
: 06.04.2020
Bitiş Tarihi
: 20.04.2020
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler