Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı "Kısım-1: 2 Adet Güvenlik Duvarı, 200 Adet Teyp Kartuşu Ve Kısım-2: 3 Adet Sunucu Sanallaştırma Lisansı" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 11111
Talep Takip Numarası
: BE84ZJSV9
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 30.07.2020
Bitiş Tarihi
: 17.08.2020
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler