TR |  EN
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.

İhale Adı
DMO Diyarbakır İrtibat Bürosu Tarafından Batman Üniversitesi Rektörlüğü İdari Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı "20 Kalem Kırtasiye Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
11155

Talep Takip Numarası
BENUC3NKD

İhale Kayıt Numarası(İKN)
-


İhaleyi Yapan Birim

İlan Tarihi
18.08.2020 - 27.08.2020

İhale Tarihi / Saati
27.08.2020 / -

İhale Sonucu
İHALE İPTAL EDİLDİ - 15.09.2020Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

Zeyilnameler