TR |  EN
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.

İhale Adı
DMO Gaziantep Bölge Müdürlüğü Tarafından İskenderun Teknik Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı "19 Kalem Kırtasiye Malzemeleri" Satın Alınacaktır

İhale No
11259

Talep Takip Numarası
BE0AC68VH

İhale Kayıt Numarası(İKN)
-


İhaleyi Yapan Birim

İlan Tarihi
22.09.2020 - 30.09.2020

İhale Tarihi / Saati
30.09.2020 / -

İhale Sonucu
AKSA DAĞITIM-4K - 06.11.2020
Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

Zeyilnameler