T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İhtiyacı "14 Kalem Kit Karşılığı Genetik Analizör" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 3. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 11378
Talep Takip Numarası
: BE8RC5EKC
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 27.10.2020
Bitiş Tarihi
: 16.12.2020
İhale Sonucu
Devam Etmektedir.
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler
Zeyilnameler