TR |  EN
Bu ihale ilanı için 1. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.

İhale Adı
DMO Bursa Bölge Müdürlüğü Tarafından T.C. Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı İhtiyacı "33 kalem Kırtasiye Malzemesi " Satın Alınacaktır

İhale No
12077

Talep Takip Numarası
BSF7K7U0Y3

İhale Kayıt Numarası(İKN)
-


İhaleyi Yapan Birim

İlan Tarihi
12.08.2021 - 06.09.2021

İhale Tarihi / Saati
06.09.2021 / -

İhale Sonucu
ihale iptal edildi - 28.09.2021Teknik Şartnameler

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

Zeyilnameler