TR |  EN
İhale Adı
DMO Bursa Bölge Müdürlüğü Tarafından T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kocaeli Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı İhtiyacı "8 Kalem Muhtelif Cins Ve Adet Kırtasiye Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
13264

Talep Takip Numarası
BSL7UFND02

İhale Kayıt Numarası(İKN)
613159


İhaleyi Yapan Birim

İlan Tarihi
01.10.2021 - 12.10.2021

İhale Tarihi / Saati
12.10.2021 / 13:30

İhale Sonucu
İfa Büro Bilgisayar Malz.Tic.Ltd.Şti. ve Garanti Ofis Malz.Paz.ve Tic.Ltd.Şti. - 25.10.2021

Önemli Uyarılar
İhaleye katılan firmaların numune olarak her kalem için ikişer tane numune getirmeleri zorunludur. Kırtasiye Malzemelerinin Teslim Süresi Sözleşme imzalanmasını müteakip 30 takvim günüdür.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Mustafa İLTERİŞ
Unvan
Şef
Birimi
I Nolu Müdürlük (Bursa) Fiyat Araştırma Bürosu (Bursa)
Telefon
222
E-mail
mustafa.ilteris@dmo.gov.tr
Adres
Devlet Malzeme Ofisi Bursa Bölge Müdürlüğü