TR |  EN
İhale Adı
DMO Basım İşletme Müdürlüğü Tarafından "PVC Ciltlik" Satın Alınacaktır

İhale No
13361

Talep Takip Numarası
BSRFBBS8F2

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2021/587753


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
26.10.2021 - 02.11.2021

İhale Tarihi / Saati
02.11.2021 / 14:30

İhale Sonucu
FEZA CİLT BEZİ - 06.01.2022

Önemli Uyarılar
1. İhale ile ilgili eklenmiş olan dosyalar ( Ticari Şartname, Teknik Şartname, İlan Metni ve Ek Şartları ile varsa zeyilname) Ofis sitesinden görülebilir. 2. İhaleye katılmak isteyen firma yetkililerinin ihale evrak bedelini yatırdıklarını gösteren makbuzla birlikte, alındı belgesini imzalamak için satınalma servisine gelmeleri gerekmektedir. 3. İhale evrak bedeli yatırılmadan yapılacak zeyilname talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Serdar OYMAK
Unvan
Satınalma Şefi G.
Birimi
Müdür Yardımcılığı 2 Satınalma Servisi-Basım İşletme
Telefon
02626742626
E-mail
serdar.oymak@dmo.gov.tr
Adres
Basım İşletme Müdürlüğü