TR |  EN
İhale Adı
DMO Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü Tarafından T.C. Karaman Orman İşletme Müdürlüğü İhtiyacı "500 Top A4 Fotokopi Kağıdı" Satın Alınacaktır.

İhale No
13557

Talep Takip Numarası
BSMR4S7PC3

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2022/142451


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
18.02.2022 - 01.03.2022

İhale Tarihi / Saati
01.03.2022 / 14:00

İhale Sonucu
İptal (Katılım Yok) - 03.03.2022

Önemli Uyarılar
-İstekliler, ihale dokümanlarını Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğünde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (50-TL) Ofis veznesine veya ihale Ek şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.


Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Muhammed BAĞCI
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
Mersin İrtibat Bürosu Satınalma Bürosu (Mersin)
Telefon
03242374949-142
E-mail
muhammed.bagci@dmo.gov.tr
Adres
Üçocak Mahallesi İsmet İnönü Bulavr No:10 Akdeniz Mersin