TR |  EN
İhale Adı
T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İhtiyacı "65 Kalem Muhtelif Cins ve Miktar Kırtasiye Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
15038

Talep Takip Numarası
BSU2T385V3

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2022/1044464


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
05.10.2022 - 17.10.2022

İhale Tarihi / Saati
17.10.2022 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
17.10.2022 / 12:00

İhale Sonucu
ihale iptal edildi - 17.10.2022

Önemli Uyarılar
Gül BARAKAT Şef Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı İnönü Bulvarı No:18 A Blok Kat: 4 Oda: 409 Yücetepe/ANKARA Tel : 0 312 410 35 55 -410 35 42 (Şube Müdürü . M. TOPDEMİR) Faks (Genel Evrak) : 0 312 410 30 44 E-posta : gul.barakat@dmo.gov.tr Önemli Uyarılar: ? Teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. İhale evrak bedeli Ofis banka hesaplarından birine havale/eft yoluyla yatırılabilir. ? İhale ile ilgili olarak Ofisimizle yapacağınız tüm yazışmalarda, yazınızın konu bölümünde ihaleye ait talep takip numarasını (BSE26AKF83) belirtmeniz gerekmektedir. ? İhale dosyasına eklenecek evrakın, “İstenilen Belgeler” listesindeki sırayla ve tel zımba kullanılmadan eklenmesi, ihale dokümanında istenilmeyen (gerekli olmayan) belgelerin teklife eklenmemesi gerekmektedir. ? Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, yayınlanan şablon kullanılmalıdır. ? (Mektup metni içerisinde Devlet İhale Kanunu (2886) veya Kamu İhale Kanununa (4734) atıfta bulunan ifadeler yer almamalıdır.) Bu ifadeler kesin teminat mektuplarında da yer almamalıdır. ? Teslimat ve faturalama işlemleri için DMO Satış Organlarına ait ihtiyaç duyulacak bilgilere (Ofis vergi numarası, banka hesapları numaraları vb.) https://www.dmo.gov.tr/Home/SatisBirimi linkinden ulaşılabilir.


Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Gül BARAKAT
Unvan
Şef
Birimi
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı I Nolu İhale Şube Müdürlüğü (II Nolu)
Telefon
410 35 55
E-mail
gul.barakat@dmo.gov.tr
Adres
İNÖNÜ BULVARI NO:18 YÜCETEPE/ANKARA