TR |  EN
İhale Adı
DMO Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü Tarafından T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı "2 Kalem Tıbbi Cihaz” Satın Alınacaktır

İhale No
15218

Talep Takip Numarası
BSDS3LL842

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2022/1292298


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
25.11.2022 - 09.12.2022

İhale Tarihi / Saati
09.12.2022 / 14:00

Son Telif Verme Tarihi / Saati
09.12.2022 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
İstekliler, ihale dokümanlarını Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğünde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya ihale Ek şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Süleyman Emrah POLAT
Unvan
Uzman
Birimi
Mersin İrtibat Bürosu Satınalma Bürosu (Mersin)
Telefon
0324 237 49 49 /140
E-mail
emrah.polat@dmo.gov.tr
Adres
üç ocak mahallesi ismet inönü bulvarı devlet malzeme ofisi mersin irtibat büro müdürlüğü no 10

Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.