TR |  EN
İhale Adı
DMO Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü Tarafından T.C. Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü İhtiyacı "Muhtelif Miktarda 6 Kalem Lastik" Satın Alınacaktır

İhale No
15391

Talep Takip Numarası
BSETHP7V94

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2023/323605


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
28.03.2023 - 06.04.2023

İhale Tarihi / Saati
06.04.2023 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
06.04.2023 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
İstekliler, ihale dokümanlarını Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğünde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya ihale Ek şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.


Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Süleyman Emrah POLAT
Unvan
Uzman
Birimi
Mersin İrtibat Bürosu Satınalma Bürosu (Mersin)
Telefon
0324 237 49 49 /142
E-mail
emrah.polat@dmo.gov.tr
Adres
üç ocak mahallesi ismet inönü bulvarı devlet malzeme ofisi mersin irtibat büro müdürlüğü no 10