TR |  EN
İhale Adı
T.C. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Laboratuvar Müdürlüğü İhtiyacı “1 Adet FTIR Cihazı (Fourier Transform Infrared Spektrometre Cihazı)” Satın Alınacaktır.

İhale No
15482

Talep Takip Numarası
BSEVS53Y94

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2023/545438


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
29.05.2023 - 05.06.2023

İhale Tarihi / Saati
05.06.2023 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
05.06.2023 / 12:00

İhale Sonucu
ANT TEKNİK CİHAZLAR PAZ. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - 24.10.2023

Önemli Uyarılar
* İhale konusu alımla ilgili teknik şartnamesine cevaplar verilecektir. * Teklif Mektubu, Geçici Teminat, İhale Evrak Bedeli makbuzu kopya dosyada olmamak şartıyla iki takım olarak (biri kopya dosya diğeri asıl dosya olacaktır) Bölge Müdürlüğümüze teslim edilmekle birlikte ayrıca PDF formatında ve taranmış tek doküman olacak şekilde 1 (bir) CD veya USB bellek içerisinde de Bölge Müdürlüğümüze tevdi edilecektir. *Teklif dosyaları en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar teslim edilecektir. Saat 12'den sonra getirilen teklifler teslim alınmayacaktır. * Ayrıca ihaleler ile ilgili zeyilname taleplerinde bulunulacak olan firmalarımızın ihale dokümanının yatırıldığına dair dekontu dilekçe eklerinde bildirmesi gerekmektedir. Doküman yatırılmadan gönderilen taleplerle ilgili işlem yapılmayacaktır.

Ek Açıklama
-Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
İlkay ÇINAR
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
I Nolu Müdürlük (İzmir) Satınalma Bürosu (İzmir)
Telefon
02324781385-126
E-mail
ilkay.cinar@dmo.gov.tr
Adres
İnönü cad. Naldöken mah. Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğü Bornova/İZMİR