TR |  EN
İhale Adı
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 3. Bölge (İzmir) Müdürlüğü ihtiyacı "5 Kalem Kırtasiye Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
15492

Talep Takip Numarası
BS5VJ2MYP4

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2023/579604


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
07.06.2023 - 13.06.2023

İhale Tarihi / Saati
13.06.2023 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
13.06.2023 / 12:00

İhale Sonucu
İPTAL EDİLMİŞTİR - 12.06.2023

Önemli Uyarılar
* İhale evrak bedeli yatırılmadan yapılacak zeyilname talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca değişiklik talebi dilekçelerine ek olarak ihale evrak bedeli dekontunun bir nüshasının eklenmesi gerekmektedir. * Teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. İhale evrak bedeli Ofis banka hesaplarından birine havale/eft yoluyla yatırılabilir. * İhale dosyasına eklenecek evrakın ‘’istenilen belgeler’’ listesindeki sırayla ve tel zımba kullanılmadan eklenmesi, ihale dokümanlarının PDF formatında taranmış haliyle 1 CD içerisinde ihale komisyonuna verilmesi, ihale dokümanında istenilmeyen (gerekli olmayan) belgelerin teklife eklenmemesi gerekmektedir. * Geçici Teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, yayınlanan şablon kullanılmalıdır. (Mektup metni içerisinde Devlet İhale Kanunu (2886) veya Kamu İhale Kanununa (4734) atıfta bulunan ifadeler yer almamalıdır.) Bu ifadeler kesin teminat mektuplarında da yer almamalıdır. * İhale evrak bedelini(varsa) yatıran firma temsilcilerinin ilanda yer alan tedarikçi formunu doldurup 0 232 478 49 42 nolu faksla veya izmir@dmo.gov.tr adresine mail ile tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Sistemimize firma kaydının yapılması için önemlidir. * İhaleye teklif verecek olan firmalar teklif dosyasının yanı sıra “5 Kalem Kırtasiye Malzemesinin” herbiri için İKİŞER PAKET/ADET NUMUNE getireceklerdir. * Asıl dosya içindeki orijinal belgelerini ihale sonrasında geri almak isteyen firmalar, ayrıca bu belgelerin suretlerini de asıl dosyaya ilave edecektir.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Şeyda KOÇAKER
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
I Nolu Müdürlük (İzmir) Satınalma Bürosu (İzmir)
Telefon
0 232 478 13 85 - 123
E-mail
seyda.kocaker@dmo.gov.tr
Adres
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü