TR |  EN
İhale Adı
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Tarafından Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü 3. (İzmir) Bölge Müdürlüğü İhtiyacı "5 Kalem Kırtasiye Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
15573

Talep Takip Numarası
BS4JVEMSS4

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2023/781065


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
01.08.2023 - 08.08.2023

İhale Tarihi / Saati
08.08.2023 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
08.08.2023 / 12:00

İhale Sonucu
İPTAL EDİLDİ - 09.08.2023

Önemli Uyarılar
* İhale evrak bedeli yatırılmadan yapılacak zeyilname talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca değişiklik talebi dilekçelerine ek olarak ihale evrak bedeli dekontunun bir nüshasının eklenmesi gerekmektedir. * Geçici Teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, yayınlanan şablon kullanılmalıdır. (Mektup metni içerisinde Devlet İhale Kanunu (2886) veya Kamu İhale Kanununa (4734) atıfta bulunan ifadeler yer almamalıdır.) Bu ifadeler kesin teminat mektuplarında da yer almamalıdır. * En geç 08.08.2023 Salı günü saat 12:00'ye kadar teklif edilmiş olan ürüne ait 2'şer adet/paket numune Bölge Müdürlüğümüze tevdi edilecektir. *6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla DMO tarafından hazırlanan “Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tedarikçiler İçin Aydınlatma Metni”, www.dmo.gov.tr/KVKK adresinde yer almaktadır.

Ek Açıklama
Asıl dosya içindeki orijinal belgelerini ihale sonrasında geri almak isteyen firmalar, ayrıca bu belgelerin suretlerini de asıl dosyaya ilave edecektir.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
İlkay ÇINAR
Unvan
Merkezi Satınalma Uzmanı
Birimi
I Nolu Müdürlük (İzmir) Satınalma Bürosu (İzmir)
Telefon
02324781385-142
E-mail
ilkay.cinar@dmo.gov.tr
Adres
DMO İzmir Bölge Müdürlüğü Naldöken Mah. İnönü Cad. No:67 Bornova/İZMİR