TR |  EN
İhale Adı
TC İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İhtiyacı "24 Kalem Giyim Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
16158

Talep Takip Numarası
BS535RUJM24

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024/792925


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
11.06.2024 - 04.07.2024

İhale Tarihi / Saati
04.07.2024 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
11.06.2024 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
T.C. İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İhtiyacı 24 Kalem Giyim Malzemesi satın alınacaktır. İletişim Bilgileri: Gökhan AKIL Uzman Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:18 06570 Çankaya/ANKARA Tel : 0 312 410 33 14 -410 34 64 (Şube Müdürü M. YILDIZ) Faks (Genel Evrak) : 0 312 410 30 44 E-posta : gokhan.akil@dmo.gov.tr Önemli Uyarılar: Teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. İhale evrak bedeli Ofis banka hesaplarından birine havale/eft yoluyla yatırılabilir. İhale ile ilgili olarak Ofisimizle yapacağınız tüm yazışmalarda, yazınızın konu bölümünde ihaleye ait talep takip numarasını (BS535RUJM24) belirtmeniz gerekmektedir. Teklif dosyasına, ihale dokümanı (ilan metni, ek şartlar, ticari ve teknik şartnameler ile varsa zeyilnameler, ürün listesi vb.) her sayfası firma yetkilisince kaşe ve imzalanarak eklenmelidir. İhale dosyasına eklenecek evrakın, “İstenilen Belgeler” listesindeki sırayla ve tel zımba kullanılmadan eklenmesi, ihale dokümanında istenilmeyen (gerekli olmayan) belgelerin teklife eklenmemesi gerekmektedir. Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, yayınlanan şablon kullanılmalıdır. (Mektup metni içerisinde Devlet İhale Kanunu (2886) veya Kamu İhale Kanununa (4734) atıfta bulunan ifadeler yer almamalıdır.) Bu ifadeler kesin teminat mektuplarında da yer almamalıdır. Teslimat ve faturalama işlemleri için DMO Satış Organlarına ait ihtiyaç duyulacak bilgilere (Ofis vergi numarası, banka hesapları numaraları vb.) https://www.dmo.gov.tr/Home/SatisBirimi linkinden ulaşılabilir. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Vergi Dairesi: Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Vergi Numarası: 2940035696Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Gökhan AKIL
Unvan
Uzman
Birimi
II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı II Nolu İhale Şube Müdürlüğü (II Nolu)
Telefon
03124103314
E-mail
gokhan.akil@dmo.gov.tr
Adres
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:18 06570 Çankaya/ANKARA