TR |  EN
İhale Adı
DMO Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü Tarafından TC Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhtiyacı "4 Kalem Kişisel Hijyen ve Bakım Malzemesi" Satın Alınacaktır

İhale No
16161

Talep Takip Numarası
BSC3KKL71NP

İhale Kayıt Numarası(İKN)
2024/797610


İhaleyi Yapan Birim

Para Birimi
TL

İlan Tarihi
12.06.2024 - 25.06.2024

İhale Tarihi / Saati
25.06.2024 / 14:00

Son Teklif Verme Tarihi / Saati
25.06.2024 / 12:00

İhale Sonucu
Devam Etmektedir

Önemli Uyarılar
Teklif dosyaları en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar teslim edilecektir. Saat 12.00 'dan sonra getirilen teklifler teslim alınmayacaktır. İstekliler, ihale dokümanlarını Mersin İrtibat Bürosu Müdürlüğünde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100-TL) Ofis veznesine veya ihale Ek şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.Bilgilendirme Notu
Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin (telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.

İhale Sorumlusu


Adı ve Soyadı
Süleyman Emrah POLAT
Unvan
Uzman
Birimi
II Nolu Koordinatörlük (Mersin) Satınalma ve Fiyat Araştırma Bürosu (Mersin)
Telefon
0324 237 49 49 /142
E-mail
emrah.polat@dmo.gov.tr
Adres
üç ocak mahallesi ismet inönü bulvarı devlet malzeme ofisi mersin irtibat büro müdürlüğü no 10