!!! Zeyilname Yayınlanmıştır !!! T.C. Genel Kurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı İhtiyacı 2 Adet Ağ Yük Dengeleme Cihazı Satınalınacaktır.
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 3364
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 28.05.2018
Bitiş Tarihi
: 18.06.2018
İhale Sonucu
4S Bilgi Teknolojileri A.Ş. - 13.07.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler