Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğümüzce Uşak Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhtiyacı Muhtelif Laboratuvar Malzemeleri Satın Alınacaktır.
İhale No
: 6114
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
İZMİR
Başlangıç Tarihi
: 19.07.2018
Bitiş Tarihi
: 01.08.2018
İhale Sonucu
İPTAL - 15.08.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler