Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Tarafından "480 Mm Otokopi Kağıdı" Satın Alınacaktır
İhale No
: 7153
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
BASIM
Başlangıç Tarihi
: 30.07.2018
Bitiş Tarihi
: 07.08.2018
İhale Sonucu
DİASAN - 13.08.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler