DMO Basım İşletme Müdürlüğü Tarafından "Kutu (Dar - Geniş)" Yaptırılacaktır
İhale No
: 7166
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
BASIM
Başlangıç Tarihi
: 01.08.2018
Bitiş Tarihi
: 09.08.2018
İhale Sonucu
derya - 13.08.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler