Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11’inci Ana İkmal Merkezi Komutanlığı İhtiyacı "2 Kalem Muhtelif Miktar Malzeme" Satın Alınacaktır
İhale No
: 7179
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 03.08.2018
Bitiş Tarihi
: 16.08.2018
İhale Sonucu
Teklifte Bulunan İstekli Çıkmadı - 16.08.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler