Zeyilname Yayınlanmıştır. İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı İhtiyacı "Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8369
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 12.10.2018
Bitiş Tarihi
: 24.10.2018
İhale Sonucu
Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - 29.11.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri