ZEYİLNAME YAYINLANMIŞTIR!!! DMO Gaziantep Bölge Müdürlüğü Tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhtiyacı "2 Adet Veri Tabanı Sunucusu" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8384
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
Başlangıç Tarihi
: 16.10.2018
Bitiş Tarihi
: 01.11.2018
İhale Sonucu
İhale iptal edildi. - 13.11.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler