''3. Zeyilname Yayınlanmıştır'' Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İhtiyacı "Kütüphane HF RFID Sistemi ve Cihazları" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8470
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 01.11.2018
Bitiş Tarihi
: 04.12.2018
İhale Sonucu
GEMİNİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. - 18.12.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler