!!! ZEYİLNAME YAYINLANMIŞTIR!!! Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İhtiyacı "8 Adet Sunucu" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8496
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 09.11.2018
Bitiş Tarihi
: 21.11.2018
İhale Sonucu
Proday Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş. - 17.12.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler