"Zeyilname Yayınlanmıştır." Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı "2 Adet Veri Depolama Sistemi" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8504
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 12.11.2018
Bitiş Tarihi
: 26.11.2018
İhale Sonucu
İPTAL EDİLDİ - 25.12.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler