Zeyilname yayınlanmıştır!!! DMO Bursa Bölge Müdürlüğü Tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Zonguldak Ereğli İkmal Destek Komutanlığı İhtiyacı "23 Kalem Muhtelif Cins ve Miktar Lastik " Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8510
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
BURSA
Başlangıç Tarihi
: 13.11.2018
Bitiş Tarihi
: 21.11.2018
İhale Sonucu
İPTAL - 21.11.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler