!!! ZEYİLNAME YAYINLANMIŞTIR!!! Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı "500 Adet Tarayıcı" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8525
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 15.11.2018
Bitiş Tarihi
: 29.11.2018
İhale Sonucu
COMPRO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. - 18.12.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler