"Zeyilname Yayınlanmıştır" Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İhtiyacı "Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Ürünü" Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8539
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 19.11.2018
Bitiş Tarihi
: 03.12.2018
İhale Sonucu
Proday Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş. - 26.12.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler