Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtiyacı ''6 Kalem Eğitim Kıyafeti'' Satın Alınacaktır
İhale No
: 8586
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 30.11.2018
Bitiş Tarihi
: 13.12.2018
İhale Sonucu
Öztek Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 04.01.2019
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler