Zeyilname Yayınlanmıştır..Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetim Daire Başkanlığı İhtiyacı ''Sunucu ve Veri Depolama Üniteleri'' Satın Alınacaktır
Bu ihale ilanı için 0. zeyilname yayınlanmıştır. Lütfen zeyilname belgesini inceleyiniz.
İhale No
: 8629
Talep Takip Numarası
Kategori
İhaleyi Yapan Birim
ANKARA
Başlangıç Tarihi
: 10.12.2018
Bitiş Tarihi
: 21.12.2018
İhale Sonucu
Proday Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş. - 28.12.2018
Bilgilendirme Notu
: Bankacılık işlemlerinde ödeme yaparken açıklama kısmına vergi numarası ve iletişim bilgisinin(telefon numarası) eklenmesi gerekmektedir.
İhale Metinleri
Teknik Şartnameler